Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Svazové a Soukromé ryb. revíry:

  Obsah


  Jiho?eský
  Jánský rybník


  Petr?v zdar spol. s r.o., Nové Hrady, 13,9ha, kapr, amur, štika, candát
  Rybník cca 1 km severn? od Nových Hrad? poblíž rybník? Písa? a Bažantník. Denní povolenka (na 24 hodin) 750 K?, týdenní povolenka 3000 K?. Na denní povolenku možno ponechat 4 ks ryb, na týdenní max. 10kg, místo k lovu max. 10m, dít? do 10 let v doprovodu rodi?? zdarma. Pravidelné zaryb?ování. Povoleno stanování a rozd?lávání oh??. Místo ur?ené k ?išt?ní ulovených ryb. Ostatní údaje, v?. prodejního místa povolenek a ?asov? limitovaných úlovk? jsou stejné jako u rybníka Bažantník. Správcem rybníka je sádecký pan Libor Rošek tel.: +420 777 751 929, 386 362 114.
  www.rybarstvinovehrady.cz

  Linda rybník


  Petr?v zdar, spol. s r.o., Nové Hrady, 6,7ha, kapr, amur, štika, candát
  Rybník asi 3km východn? od Borovan poblíž obce Hluboká v t?sném sousedství chovného rybníka Výkotna. Ostatní údaje krom? prodejního místa povolenek stejné jako u rybníka Jánský.
  Prodej povolenek: Rybá?ská bašta u rybníka, Hluboká u Borovan nebo pan Rošek tel.: 386 362 114.

  Jaderný rybník


  Rybníká?ství Hluboká a.s., 24ha, kapr, sumec, štika, candát
  Rybník cca 1km od Zlivi poblíž SZ okraje rybníka Bezdrev (bývalá výtopa). Hloubka na 2/3 plochy do 1,5m, dob?e p?ístupný po celém obvodu, s vícedenní povolenkou lze domluvit i p?enocování. Výskyt jesetera. Lov povolen v období od rozmrznutí rybníka do zámrazu, tj. cca od b?ezna do listopadu, od 5 do 23 hod. Lov z lod?k zakázán. Denní úlovek omezen na 2 ks hl. ryb do hmotnosti 5kg. Další ryby nad povolený limit se platí u obsluhy (dle ceníku) Povolenky jednodenní 920 K?, dvoudenní 1.350 K?, t?ídenní 1.600 K?, ?ty?denní 1.850 K?, p?tidenní 2.050 K?, šestidenní 2.250 K?, sedmidenní 2.450 K? (každý další den + 300 K?), ro?ní 14.800 K?.
  Prodej povolenek: p. Bártl mobil: 721 467 534.

  Mrhal


  Rybolov CB, spol. s r.o., 8,5ha, kapr, štika, sumec, amur
  Rybník na okraji lesa a rekrea?ní chatové oblasti poblíž obce Jivno, 8km západn? od centra ?eských Bud?jovic. Ob?erstvení a stravování v sezónní restauraci na b?ehu rybníka. Rybolov povolen celoro?n? až na výjimky po celém obvodu rybníka. Denní povolený úlovek: 2 ks do hmotnosti 10 kg. Povolenky denní, týdenní, m?sí?ní a ro?ní.
  Prodej povolenek:
  Rybolov CB spol. s.r.o.
  Jivno 36 P.O.Box 3 ?.Bud?jovice 373 71
  Mobil: 608 966 556 (p. Š?astný) / 774 966 557 - rezervace ubytování,
  prodej povolenek
  e-mail: mrhal@mrhal.cz
  www.mrhal.cz

  Sta?kovský rybník


  Rybá?ství T?ebo?, 273ha, kapr, cejn, lín, štika, candát, sumec, okoun, amur, bílá ryba
  Rozlehlý rybník na Sta?kovském potoce v rekrea?ní oblasti Chlumu u T?ebon? mezi Sta?kovem a státní hranicí v sousedství rybník? Špa?kov (chovný rybník) a Hejtman. Sportovní rybolov povolen 1.4.- 31.12. až na výjimky po celém obvodu rybníka. Na stejnou povolenku lze ryba?it i na rybníku Hejtman a pro oba rybníky jsou shodné i ostatní údaje v?. denního limitu, prodejních míst povolenek atd.
  www.trebonsko.cz

  Veselí nad Lužnice


  Sportovní lokalita 6ha, která nebyla 20 let slovena. U rybníku je možné parkovat s karavany, k dispozici kiosek s chemickým WC. Rozvoz piva na místa zdarma. Obsádka: kapr, štika, candát, sumec, jeseter, amur, okoun, lín
  Ceny povolenek: denní povolenka - 600,- (v cen? 2ks ryb), denní povolenka - 390,- (chy? a pus?), týdenní povolenka chy? a pus? - 2.000,-, v?etn? 7ks ryb - 3.000,-.
  Info na mobil: 777 655 225
  e-mail: elektroebz@quick.cz
  www.rybolov-ebz.com
  Jihomoravský
  Grunty u Brna


  Nejsou-li Grunty nejlépe, tak ur?it? jednou z nejlépe zarybn?ných nádrží v ?eské republice! 13ha nádrž leží v malebném údolí mezi Ji?íkovicemi a Pon?tovicemi. Je obklopen ke?i a stromy, místy zarostlý rákosím. B?eh je upravený a dob?e p?ístupný. Grunty se vyzna?ují velice ?istou vodou, která v letních m?sících nekvete a je možné ji využít ke koupání. Hloubka vody se pohybuje od 1m v zadní ?ásti až po 9m u hráze. P?íjezd: sjezd z dálnice Brno - Vyškov na Šlapanice, dále sm?r na osadu Pon?tovice, za kterou rybník leží. Služby: p?ístup pro invalidy, karavany, stany a bivaky povoleny; na vyhrazených místech je povoleno rozd?lávat ohe?.
  Kontakt: Josef Vep?ek 776 477 177, mail: grunty@grunty.cz,
  www.grunty.cz

  Balaton


  Rybník má rozlohu 2,6 Ha, nabízí celoro?ní lov na soukromém revíru. Náš revír uspokojí jak lovce kapr? tak i ostatních druh? ryb. Možnost zap?j?ení lo?ky. P?i zámrzu rybníka možnost lov na dírkách. Sportovní rybolov-rybník BALATON se nachází ve sm?ru Brno Tu?any-Sokolnice.
  http://www.rybnikbalaton.cz
  Lipno a okolí
  PENZION Hastrman


  Na b?ehu Lipna nabízí ubytování pro rybá?e. Krásný revír na dravce, p?j?ujeme rybá?ské lo?ky, úlovek je možné zamrazit. Více na www.hastrman.com
  Mobil: 723 980 950

  Penzion U Pešk?


  Penzion U Pešk? - ubytování v pln? vybavených pokojích. Pro rybá?e lze zajistit lo? s motorem, echolot, mrazicí box, prodej povolenek. V dom? prodejna rybá?ských pot?eb. K dispozici zahrada s d?tským koutkem a grilem.
  Tel. 380 738 484
  Mobil: 604 854 423
  e-mail: forte.pesek@quick.c

  Penzion u Karla


  Ubytování 40 m od vody ve dvou i vícel?žkových pokojích; v míst? prodej povolenek a nástražních rybek; lod? i s elektromotory; mrazáky na úlovky
  Tel. 380 744 141
  Mobil: 724 293 617
  e-mail: ukarla@nalipne.cz
  www.nalipne.cz/ukarla

  Penzion H?rka


  Adresa: H?rka 54, Horní Planá 382 26
  Tel/fax: 724 293 617
  Popis ubytovací kapacity: Penzion se nachází p?ímo u vody v obci H?rka u ?erné v Pošumaví. Pokoje jsou vybaveny sociálním za?ízením, TV a ledni?kou.
  Povolenky,nástražní rybky a mrazáky v míst?. Možnost zap?j?ení lodí i elektromotor?. Celoro?ní provoz.
  Moravskoslezský
  Št?rkovna Koblov


  Tato 12 ha velká št?rkovna byla založena p?ed 35 lety a byla obhospoda?ována rybá?ským svazem. V roce 1993 byla p?evedena do soukromého hospoda?ení a to jako jedna z prvních v ?eské republice.
  Št?rkovna je pravideln? zaryb?ována všemi druhy ryb, nejvíce však kaprem.
  www.rybolovkoblov.cz
  Zlínský
  Rybník Mok?ad


  Rybník Mok?ad se nachází za obcí Hušt?novice, která je vzdálená 5 km od Uherského Hradišt? ve sm?ru na Otrokovice - P?erov. Vlastní lokalita rybníku je dostupná z n?kolika tras:

  a) p?es hlavní silni?ní komunikaci Uh. Hradišt?, St. M?sto - Otrokovice, Zlín, P?erov.
  V obci Hušt?novice (st?ed obce) odbo?it sm?rem ke kostelu. Po oboustranné obecní komunikaci, obepínající Obecní ú?ad, kostel a parky (náves) jsou umístn?ny na sloupech ve?ejného osv?tlení a rozhlasu navád?cí tabulky k rybníku Mok?ad (?erná sm?rová šipka v bílém poli s popisem rybník). Po pr?jezdu obcí Vás další sm?rové tabule dovedou p?ímo k rybníku Mok?ad.

  b) p?es cyklistickou stezku, která je vedena v t?sné blízkosti Ba?ova kanálu.

  c) plavbou po Ba?ov? kanálu ze stanovišt? - p?ístavu ve Starém M?st? sm?r na Spytihn?v, až k rybníku.
  www.mokrad.cz


   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  16kg na Patentku

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::