Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Aktuální info 2016/2017

  Obsah


  Sezóna 2017

  22.9.2017 - Jak se mi "Kobruje" (MZCARP)  Zhruba p?ed šesti lety mne napadlo vyrobit si kobru. Podle výrobk? v obchod? jsem si tedy vyrobil dv?, jednu plastovou a jednu hliníkovou. Bohužel, k nahazování byly ob? velmi t?žké.

  Více informací najdete v ?lánku zde  22.9.2017 - Brloh  Dvoudenní jiho?eskou výpravu provázelo nádherné po?así, nejspíš babí léto. Kapr zabral na G7 MASTER KRILL + pop up ws2, a to p?esn? o p?lnoci. Po brutální jízd? jsem chytil krásnou devítikilovou rybu. Budu se t?šit na další rybá?skou výpravu.

  Najdete ve fotogalerii  22.9.2017 - Rakouské revíry  Na rakouských revírch bývá z krásných úlovk? opravdová radost. Jsou tu t?žk? vody, které jsou málo zarybn?né. Ryby berou na G7 MASTER KRILL 2x24mm. Bohužel, p?tidenní déš? a pom?rn? silný vítr, vykonaly své. Bylo to opravdu náro?né.

  Najdete ve fotogalerii  5.8.2017 - JEZERO JAROSLAV  Zdravím všechny slušné kapra?e. Vyrazil jsem s kolegou Kalíškem na p?tidenní výpravu na jezero Jaroslav. P?ipravil jsem si t?i druhy boilies, GANGSTER G2, MAZANÁ ŠKEBLE - a letošní novinku KH - KRAB/SARDINKA. A poda?ilo se mi ulovit n?kolik opravdu p?kných kapr? do 16 kg a jesetera 18 kg. Nádherný zážitek!!! Tímto bych cht?l moc pod?kovat kolektivu z MIKBAITS za to, že mi drželi palce a hlavn? za dodané kvalitní nástrahy, kterým na 100 % d?v??uji. Všem p?eji p?íjemn? strávené chvíle u vody

  Najdete ve fotogalerii  13.5.2017 - Svazová rybník  Dnes jsem chytil na svazovém rybníku kapry 82cm a 74cm. Úsp?ch se dostavil za pomocí SPICEMAN ko?en?ná játra s pop up ?esnek a GANGSTER 2 s pop up pampelíška. Krásná jízda!

  Najdete ve fotogalerii  1.4.2017 - Svazová pískovna  Na aprílové svazovce se mi povedl nádherný šupík, m??il 82 cm. Uloven byla na G2 s fluo popkou P?lno?ní pomeran?. U vody panovalo krásné slune?né po?así. G2 funguje i ve studené vod?.

  Najdete ve fotogalerii


  Sezóna 2016

  16.11.2016 - ?lánek vyšel v ?asopise Kaprománie - listopad 2016 "T?ídenní výprava na jezero Jaroslav"  Po starostech s organizací CARP DEAF MARATONU 2016 jsem si naordinoval m?síc klidu a na ryby se vydal až poté. ?ekala mne tedy t?ídenní výprava s mým strýcem, cíl - jezero Jaroslav. Po p?íjezdu jsme si hodili korunou, abychom si rozlosovali stanovišt? ?ty?i a p?t. Mým oblíbeným místem byla p?tka, protože jsem na ni chytal již n?kolikrát. Vylosoval jsem si však ?ty?ku

  Více informací najdete v ?lánku zde


  16.10.2016 - Brloh  Bylo to nádherné dva dny na Brloze. Kapr mi bral na boilies fanatica losos&rá?ek&asa od Mikbaitsu. Mikbaits se nikdy nezklame Tento víkendu mi bral pouze jednou kapr, d?vod brali jen ojedin?le (náhodn?) ostatní kapra?? skoro nebrali.

  Více informací najdete v ?lánku zde


  4.10.2016 - Jezero Jaroslav  Na jeze?e Jaroslav jsem strávil 3 noci. Chytal jsem na stanovišti ?. 4. Chytil jsem kapra 30,1kg na paná?ka 18 mm CC Moore Odyssey XXX + pop-up NS1. Byla to zatím moje nejlepší výprava. M?l jsem celkem 7 záb?r?. P?ipravuji ?lánek z výpravy!

  Najdete ve fotogalerii


  14.8.2016 - Vlkovská pískovna  Byli jsme chytat na krátkou svazovou pískovnu jen na 12 hodin a m?j nový osobák 92cm/14kg šupiná?e. Taky pár dorostenc? vše byli nádherný a zdravé kap?i. Navnadil jsem na boilies G2 + pop up pampeliška prost? super jezdí!!! Já jsem byl spokojený na svazovce.

  Najdete ve fotogalerii


  12.8.2016 - Lipenská p?ehrada  Krátkodobá výprava po jiho?eských svazovkách. Úsp?šná návnada legends KH švestka olihe? + pop up olihe?. Okolo vody se nachází kouzelná p?íroda a východy i západy slunce jsou zde nádherné. Hodn? št?stí na rybách p?eje Milan "Silvecarp" Š?astný

  Najdete ve fotogalerii


  27.2.2016 - CARP DEAF MARATON 2016  KAPRA?SKÉ ZÁVODY S MEZINÁRODNÍ Ú?ASTÍ "CARP DEAF MARATON 2016". Ve dnech 26. - 29. 5. 2016 se konaly na Podnovoveském rybníku mezinárodní kapra?ské závody, p?i kterých se utkali neslyšící ze sedmi stát? Evropy.

  Více informací najdete v ?lánku zde


  27.2.2016 - ?lánek vyšel v ?asopise Kaprománie leden 2016  S par?ákem Zde?kem Kalíškem jsme se dobré t?i m?síce nedostali k chytání. M?li jsme oba plno práce. Nakonec klapla t?ídenní výprava na jezero Jaroslav.

  Více informací najdete v ?lánku zde


  22.1.2016 - CARP DEAF MARATON 2016  CARP DEAF MARATON Za?átek závodu v 05:00 v pátek 27.5.2016 a konec závodu ve 11:00 v ned?li 29.5.2016

  Další informace naleznete v propozicích ZDE


   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  Jezero Jaroslav

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::