Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Archiv sezón 2007/2006:

  Obsah


  Sezóna 2007
  20.11.2007  Celých 12 dní jsem spole?n? s Petrem Koši?árem strávil na Králové. první 4 dny prakticky nešlo chytat, vál silný severní vítr a byly obrovské vlny. Nejen kv?li tomu jsme se p?est?hovali a jak se ukázalo, ud?lali jsme dob?e. B?hem 8 dn? jsme nachytali p?es 40ks kapr? (více než 400kg), mezi nimi se vyjímal lysec 19,8kg, dále dva 18kg, dva nebo t?i 16kg a spousta 8-14kg. Vše na Fanaticu + Slaná An?ovi?ka ?i Olihe?&Asa, což jsou nové kombinace pro p?íští sezónu. Nejvíce záb?r? bylo mezi 7 až 11 dopoledne, kdy p?išly všechny velké ryby, potm? až na poslední dva dny tém?? nic, tak nás to ani nelákalo chytat p?es noc. O víkendu za námi p?ijeli kamarádi, o jejichž úlovcích ješt? budu referovat, prozradím jen, že p?ekonali 20kg hranici...MiK

  8.10.2007  T?ídenní výprav? p?edcházelo ?tvrte?ní zakrmení boilie pomocí vnadící ty?e. P?i páte?ním p?íjezdu jsem byl p?ekvapen, protože jsem byl u rybníka jediný rybá?. Bivakoval jsem asi 25m od b?ehu. Nahodil jsem asi 15m od b?ehu a v naprosté tichosti, našlapoval jsem tém?? neslyšn? a bez jakýchkoli sv?tel, jsem trp?liv? ?ekal a ?ekání se vyplatilo! P?l hodiny p?ed p?lnocí jsem vytáhl 16ti kilového kapra, který m??il 94cm. Použil jsem krmení boilie královský losos+patentka do které jsem p?idal rozdrcené sko?ápky. Úlovek bývá vždy nad 12kg.

  25.9.2007  Navázání há?ku - Jednoduché dé?ko "D". Jsem vás seznámili s tzv "D". Nyni vám chceme názorn? ukázat, jak m?že být takové navázání há?ku s "D" jednoduché.

  Více v ?lánku >>


  24.9.2007  Zden?k Kalíšek ml. mi napsal sms s prosbou o setkání, na kterém by se rád dozv?d?l ne?o o chytání kapr?. Tomuto tématu jsme zasv?tili plné 2 hodiny. Trp?liv? jsem Zdenkovi vysv?tlil alespo? základy o kaprech, boilie, navazování há?ku, nahazování,... a vidít! Toto je již ?tvrtý Zdenk?v úlovek! P?i vytahování m?l Zden?k tak velkou radost, že jsem jej musel opakovan? uklid?ovat. Délka 79cm dovršila jeho spokojenost.

  17.9.2007  Na tomto míst? jsem strávil 4 dny. Po?así se podobalo babímu létu a št?stí mi dop?álo 25 kapr? od 6,5 do 12kg na boilie královský losos+patentka velmi doporu?uji. Zatím žádný kapr neodolal. Jsou vhodné do hloubky 0,5 až 1m. a také bahna.

  Více v galerii


  26.8.2007  Víkend na Lipn?.

  Více v galerii


  9.7.2007  Vich?ice, bou?ka, déš?,... a p?esto krásné.

  Více v galerii


  11.6.2007  Posílám Ti fotky z N?mecká svazovky SOMMERDA. Ulovil Frank "FU-BAR" Ulrich celkem 20 kapru. Více fotek najedete ve fotoalbu...

  Více v galerii


  5.6.2007  Krása šumavských rybníku a velkých kapr?

  Více v galerii


  19.5.2007  Lipenské jezero - možné místo pro chytání ryb?!?

  14.5.2007  SOUKROMÝ RYBNÍK (název je tajemstvím).

  Více v ?lánku >>


  17.3.2007  BVV RYBA?ENÍ: Jedna z nej. výstav u nás, která se konala 17.3.2007 v Brn?. Na fotogr. jsou velmi dob?í kamarádi z leva Milan "SILVERCARP" Š?astný, Zden?k "GOLDCARP" Prajs, Frank "FU-BAR" Ulrich z N?mecka.
  Sezóna 2006  Východ slunce byl na tomhle rybníku kouzelný  Uloven na jeze?e v Ma?arsku.  HEJLOV - Michal Bambula, Kapr špígl 90 cm - 17,60 kg  Milan Š?astný, Soukromý revír, Kapr šupiná? 81 cm - 11,3 kg na boilie losos  Zden?k Goldcarp Prajs a Frank Ulrich v N?mecku, Jezero Alperstedter see  Mirek T?ma: Revír Bukovinka, kapr šupi 80 cm na boilie jatra / maso  Zden?k Goldcarp Prajs: Revír Bukovinka, 17.6.2006, Kapr šupi 78 cm - 13,8 kg!!! na boilí Chytil Játra / GLM + AMK Játra + Turbo Dip CSL Krabbe   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  BVV 2009

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::